Wij geloven dat ‘de motor van verbeteren’ de mensen in uw organisatie zijn. Onze aanpak is er daarmee volledig op gericht hen in staat te stellen zelf de verandering te ‘durven’ uitvoeren en te implementeren.
Vandaar onze mantra: ‘Dare to deploy’.

Om deze verandering op een excellente en duurzame manier te faciliteren zijn 3 zaken essentieel:

  • Zorgen dat iedereen in de organisatie weet wat hij/zij bijdraagt aan het gewenste bedrijfsresultaat. Ofwel het creëren van een afgestemde focus (Aligned Focus) op de strategie.
  • De klantwaarde centraal stellen in ieder verander- of verbeterinitiatief. Wat betekent dat er crossfunctioneel (procesmatig) wordt gekeken hoe we werkelijke klantwaarde creëren (‘True Customer Value’).
  • Energie creëren, mensen in de juiste ‘flow’ zetten, met de overtuiging om te willen winnen (‘Play-to-Win’) in plaats van ‘niet te willen verliezen’ en daarbij niet de durf te tonen de ‘hete kolen uit het vuur te willen halen’. Soms is het hiervoor nodig een angstcultuur te doorbreken, door de echte ‘vis op tafel te leggen’.

Het resultaat van deze volledige (‘holistische’) benadering, is dat de inhoud klopt = ‘klantgericht doel’, het proces werkt = ‘werkbare aanpak’ en de mens het accepteert = ‘verandering die landt‘.

We zorgen voor een duurzame verandering!