Onze aanpak borgt zowel de ‘hard met een -d’,
de projectmatige (structuur) kant,
als de ‘hart met een -t ’, de gedragskant.

Hard met een -d

De projectmatige (structuur) kant is gebaseerd op Lean Six Sigma methodiek (een bewezen methode die breed in de industrie wordt gebruikt om te zorgen voor ‘snelle innovatie’ en ‘continu verbeteren’. De pijlers van Lean Six Sigma ― focus op waarde voor de klant, wendbaarheid (Agile),  feitelijke grondoorzaakanalyse en gecontroleerd live gaan ― zijn hierin verweven.

Voor pilot gedreven verandertrajecten hanteren wij de ‘Design for Six Sigma’ methode: “Snel Innoveren (Fast Innovation)”, met de volgende 6 stappen:

 • Team mobilisatie
 • Stem van de Klant
 • Prototype ontwikkeling
 • Pilot Introductie
 • Implementatie
 • Borging

Voor proces gedreven verbetertrajecten hanteren wij de ‘Lean Six Sigma’ methode:  “Continu verbeteren (Continuous Improvement)”, met de volgende 5 stappen:

 • Definiëren
 • Meten
 • Analyseren
 • Implementeren
 • Controleren

Hart met -t

De gedragskant is gebaseerd op het ADKAR change-model, maar door DEPLOY verrijkt. Het kent nog steeds de 5 logische stappen met de bijbehorende methodieken: 

 • awareness
 • desire
 • knowledge
 • ability
 • reinforcement.

Maar voor het creëren van een ‘play-to-win’ mindset zetten wij sterk in op persoonlijke of groepsinterventies. Wij hanteren hierin 3 facetten: het ‘snappen’, het ‘kunnen en mogen’ en het ‘willen omarmen’ van een verandering.

Wij passen gerichte 1:1 en/of groepscoaching toe. Deze coaching is o.a. gebaseerd op NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Om een echte gedragsverandering te realiseren willen we tot de kern komen van (persoonlijke) blokkades op verschillende niveaus in de organisatie. 

De combinatie van ‘hard met een -d’ en ‘hart met -t’ maakt dat DEPLOY methods holistisch kijkt naar succesvol veranderen.

Wij geloven in een gelijktijdige focus op: een impactvol doel, een soepele verandering en een duurzame gedragsverandering