Privacybeleid

 

Wij erkennen het belang van de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en zetten we ons in om deze op een verantwoorde wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te verwerken.

 

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken, delen, opslaan, verzamelen en beschermen. We leggen ook uit wat je moet doen als je niet wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Wanneer gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij diverse persoonsgegevens van jou verwerken

 


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

 

Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden genoemd:

 

De overheid zoals de belastingdienst, het UWV, de politie, het Ministerie van Justitie, DNB (De Nederlandsche Bank), de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en het CBP, indien en wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.

Wij eisen van alle derden dat zij de beveiliging van jouw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet en onder de voorwaarden die wij met hen zijn overeengekomen. Wij staan hen niet toe jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe jouw persoonsgegevens te verwerken voor welbepaalde doeleinden en in overeenstemming met de instructies die wij hebben vastgelegd in (verwerkings)overeenkomsten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij ze oorspronkelijk nodig hadden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren. In dat geval worden je gegevens bewaard voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn.

 

Persoonsgegevens van sollicitaties

Jouw persoonsgegevens uit sollicitaties kunnen worden opgeslagen, doorgaans gedurende vier weken.

De cookies die wij gebruiken:

Wij verzamelen gegevens om effectief te kunnen werken, om de veiligheid te handhaven en om je de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Wij kunnen informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze websites en diensten. Hiervoor gebruiken wij cookies, dat zijn kleine stukjes informatie die door je browser naar je computer worden gestuurd en daar worden opgeslagen.

Wij verzamelen gegevens om effectief te kunnen werken, om de veiligheid te handhaven en om je de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Wij kunnen informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze websites en diensten. Hiervoor gebruiken wij cookies, dat zijn kleine stukjes informatie die door je browser naar je computer worden gestuurd en daar worden opgeslagen.

Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld, zodat je deze gegevens kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen. Je hebt ook het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou hebben verzameld en om eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten corrigeren. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens of de toestemming voor de verwerking intrekken.

 

Beveiliging

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid bijwerken. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen wij de nieuwe revisiedatum toevoegen bovenaan dit privacybeleid en je op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

 

Nederlands recht

De website-eigenaar beheert deze website in Nederland. Elke vorm van juridische onenigheid is onderworpen aan Nederlands recht en zal worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Maastricht.

 

Heb je vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar secretariaat@deploy-consultancy.nl